Address: 27C Pegasus Villa area, Long Binh Tan ward, Bien Hoa city, Dong Nai province, Viet Nam
Company code 3603246464 issued by Department of Planning and Investment of Dong Nai province
The Best Distributor of Imported Veterinary Medicines


Văn phòng
27C khu villa Pegasus, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Office
27C Pegasus Villa area, Long Binh Tan ward, Bien Hoa city, Dong Nai province, Viet Nam

Tel./Fax
+84-61-8837227/ +84-61-8837287

Email
hoanglongagri@gmail.comTriết lý
Tôn trọng đối tác và khách hàng là tôn trọng chính mình.
Trong hợp tác, chúng tôi luôn quan niệm “Cả hai cùng thắng”
Philosophy
Respecting our partners and customers is respecting ourselves.
In cooperation , we have perceived “win-win”.